Ιστορικές Πινακίδες & Πιστοποίηση

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΟ.ΦΙΛΠΑ.

Τα μέλη του Σ.Ι.Σ.Α. έχουν δικαίωμα να προμηθεύονται Βεβαιώσεις Χαρακτηρισμού, Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης και ιστορικές κρατικές πινακίδες (Ν. 4850/21) για τα αυτοκίνητά τους, εφόσον αυτά είναι ηλικίας 30 ετών και τηρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις.

Επίσης μπορούν προαιρετικά να εκδίσουν κάρτα FIVA μέσω του ΣΙΣΑ από την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και έχει ισχύ για 10 έτη.

Η Τεχνική Επιτροπή ελέγχει το όχημα σε όλα τα σημεία του, την αυθεντικότητα των υλικών, μηχανικών μερών και εξαρτημάτων, τις σωστές και κάτω από εργοστασιακές προδιαγραφές επεμβάσεις, κατά τη διάρκεια της ζωής του οχήματος, την εμφάνιση του αμαξώματος και εν γένει τη συνολική παρουσίαση του οχήματος, κάνει τις παρατηρήσεις για τυχόν διορθώσεις και κατατάσσει το όχημα στην ανάλογη κατηγορία σύμφωνα με τον Τεχνικό Κώδικα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιού Οχήματος FIVA.

Για την διαδικασία της έκδοσης (υποβολή αίτησης – έλεγχος τεχνικής επιτροπής – έκδοση πιστοποιητικού) θα πρέπει να απευθύνεστε στα γραφεία του Σ.Ι.Σ.Α. Μετά την πιστοποίηση, για την διαδικασία της Ασφάλισης θα πρέπει να απευθύνεστε στα γραφεία του Σ.Ι.Σ.Α.