Ιστορικές πινακίδες & Κάρτα FIVA2020-04-04T17:24:24+00:00

Ιστορικές Πινακίδες & Κάρτα FIVA

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΟ.ΦΙΛΠΑ.

Τα μέλη του Σ.Ι.Σ.Α. έχουν δικαίωμα να εκδίδουν κάρτες FIVA και πινακίδες ΕΟ.ΦΙΛΠΑ για τα αυτοκίνητά τους, εφόσον αυτά είναι κατασκευασμένα πριν το 1990 και τηρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις.

Η κάρτα αυθεντικότητας FIVA εκδίδεται μέσω του ΣΙΣΑ από την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και έχει ισχύ για 10 έτη.

Στην αίτηση (πατήστε εδώ για το συνημμένο αρχείο) συμπληρώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες των χαρακτηριστικών του οχήματος και πρέπει να συνοδεύεται από σειρά φωτογραφιών (πλαγιομετωπική εμπρος & αριστερά, πλαγιομετωπική εμπρός δεξιά, πίσω μέρος, αριθμός πλαισίου, μηχανοστάσιο αριστερά, μηχανοστάσιο δεξιά και εσωτερικό).

Η Τεχνική Επιτροπή ελέγχει το όχημα σε όλα τα σημεία του, την αυθεντικότητα των υλικών, μηχανικών μερών και εξαρτημάτων, τις σωστές και κάτω από εργοστασιακές προδιαγραφές επεμβάσεις, κατά τη διάρκεια της ζωής του οχήματος, την εμφάνιση του αμαξώματος και εν γένει τη συνολική παρουσίαση του οχήματος, κάνει τις παρατηρήσεις για τυχόν διορθώσεις και κατατάσσει το όχημα στην ανάλογη κατηγορία σύμφωνα με τον Τεχνικό Κώδικα του 2010 της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιού Οχήματος FIVA.

Σε περίπτωση χορήγησης ιστορικών πινακίδων, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απο Δήλωση Παραλαβής Πινακίδων, θεωρημένη απο ΚΕΠ. (πατήστε εδώ για το συνημμένο αρχείο)

Για την διαδικασία της έκδοσης (υποβολή αίτησης – έλεγχος τεχνικής επιτροπής – έκδοση πιστοποιητικού) θα πρέπει να απευθύνεστε στα γραφεία του Σ.Ι.Σ.Α.

Μετά την πιστοποίηση, για την διαδικασία της Ασφάλισης θα πρέπει να απευθύνεστε στα γραφεία του Σ.Ι.Σ.Α.

Για την διαδικασία της έκδοσης (υποβολή αίτησης – έλεγχος τεχνικής επιτροπής – έκδοση πιστοποιητικού) θα πρέπει να απευθύνεστε στα γραφεία του Σ.Ι.Σ.Α.

Μετά την πιστοποίηση, για την διαδικασία της Ασφάλισης θα πρέπει να απευθύνεστε στα γραφεία του Σ.Ι.Σ.Α.