ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
& ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015
(εκκρεμεί έγκριση της ΕΟΦΙΛΠΑ)

19/1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
& ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ

1/3 22ος ΓΥΡΟΣ ΑΤΤΤΙΚΗΣ
(REGULARITY)


18-19/4 ΚΛΑΣΙΚΟ ΡΑΛΙ ΕΛΛΑΔΑΣ
(REGULARITY)
Συνδιοργάνωση με ΦΙΛΠΑ


17/5 CLASSIC CAR
DESIGNERS SHOW (EXHIBITION)
Συνδιοργάνωση με OPKA

21/6 RALLY SPRINT REGULARITY
(REGULARITY)

13/9 ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΒΟΛΤΑ
(TOURING EVENT)

17-18/10  24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
(ENDURANCE REGULARITY)

6/12 ΣΙΣΑ GRAND PRIX
(REGULARITY)


© 2015, sisa.gr
FNGNET Logo