Ράλλυ Σύρου 16-18/6/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΛΛΥ ΣΥΡΟΥ 2023 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΑΛΛΥ ΣΥΡΟΥ 2023 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΡΑΛΛΥ ΣΥΡΟΥ 2023 (pdf) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΡΑΛΛΥ ΣΥΡΟΥ 2023 (doc)