Ανακοίνωση προς τα μέλη και τους φίλους του Σ.Ι.Σ.Α.

/ Αρχική / Νέα & Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΙΣΑ

Μας κοινοποιήθηκε το νέο ΦΕΚ 3641 που αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων με ιστορικές πινακίδες.

Υποθέτουμε ότι εκ παραδρομής χρησιμοποιήθηκαν οι όροι και περιορισμοί των αγωνιστικών οχημάτων και όχι των ιστορικών.

Καταβάλλεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Ομοσπονδία μας για συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς  για τη διευκρίνιση και τροποποίηση της απόφασης αυτής.

Από την ιστοσελίδα του ΣΙΣΑ θα υπάρχει ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο αυτής της προσπάθειας.

Ως εκ τούτου ζητούμε απο τα μέλη μας να μην κυκλοφορούν τα οχήματα τους που φέρουν ιστορικές πινακίδες μέχρι νεοτέρας διότι είναι το πρόστιμο έχει οριστεί στα 1500€, τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τον οδηγό. 

/ Αρχική / Νέα & Ανακοινώσεις

© 2018, sisa.gr
FNGNET Logo