Οδική Βοήθεια2018-08-01T16:40:44+00:00

Οδική βοήθεια

Ο ΣΙΣΑ προσφέρει στα μέλη του οδική βοήθεια Interamerican, στην προνομιακή τιμή των 27€ που ισχύει για ένο έτος και καλύπτει το ασφαλιζόμενο μέλος για έως 5 ρουμουλκήσεις ανά έτος, ανεξαρτήτως πινακίδας οχήματος (ιστορικό ή συμβατικό).
Για εγγραφές & πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία.