Ασφάλιση & Οδική βοήθεια

Ο ΣΙΣΑ προσφέρει στα μέλη του ασφαλιστήρια συμβόλαια σε προνομιακές τιμές. Ασφαλίζουμε αυτοκίνητα με ιστορικές πινακίδες αλλα και αυτοκίνητα με πινακίδες υπουργείου, oldtimer (άνω των 30 ετών) και youngtimer (20-29 ετών). Επίσης δίνουμε τη δυνατότητα επιλογής ασφάλισης με ή χωρίς οδική βοήθεια για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία Δευτέρα & Πέμπτη 18:30-20:30 ή info@sisa.gr

Επίσης ο ΣΙΣΑ προσφέρει στα μέλη του οδική βοήθεια Interamerican στην προνομιακή τιμή των 28€ ανά αυτοκίνητο που ισχύει για 12 μήνες και καλύπτει το ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο για απεριόριστες οδικές βοήθειες & ρουμουλκήσεις, ανεξαρτήτως αν το όχημα φέρει ιστορικές ή πινακίδες υπουργείου. Για εγγραφές & πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία Δευτέρα & Πέμπτη 18:30-20:30 ή info@sisa.gr