Κυκλοφορία οχημάτων με ιστορικές πινακίδες

Στις 3/4/2023 μπήκε σε εφαρμογή ο νέος νόμας 4850/2021 που ορίζει την διαδικασία χορήγησης Κρατικών Ιστορικών Πινακίδων.

Από αρχές Δεκεμβρίου 2023 έχει αρχίσει η χορήγηση Κρατικών Ιστορικών Πινακίδων οι οποίες κυκλοφορούν ΕΛΕΥΘΕΡΑ χωρίς περιορισμούς.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάστε το ΦΕΚ του νέου νόμαυ 4850/2021 που ορίζει την διαδικασία χορήγησης Κρατικών Ιστορικών Πινακίδων

Οι κάτοχοι ιστορικών οχημάτων που έχουν χαρακτηρισθεί με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο και διαθέτουν τις παλαιές πινακίδες, ΕΟΦΙΛΠΑ, ΟΜΑΕ, ΕΟΟΕ & ΕΛΠΑ, οφείλουν να τις ανταλλάξουν με τις νέες κρατικές ιστορικές πινακίδες έως 31/12/2024 (ακτός αν δοθεί παράταση). Οι πινακίδες ΕΟΦΙΛΠΑ, ΟΜΑΕ, ΕΟΟΕ & ΕΛΠΑ κυκλοφορούν με τους περιορισμούς του προηγούμενου πλαισίου, δηλαδή:

  1. Μπορούμε να επισκεπτόμαστε, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τα συνεργεία οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα εντός της περιφεριακής ενότητας που διαμένουμε, καθώς και εντός της γειτονικής μας περιφεριακής ενότητας. Η μετάβαση απο και προς το συνεργείο μπορεί να αποδεικνύεται με οποιοδήπτε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεφωνικό ραντεβού ή τιμολόγιο).
  2. Μπορούμε να κυκλοφορούμε τα ιστορικά οχήματα μας κάθε Κυριακή, εντός της οικείας περιφεριακής ενότητας που διαμένουμε χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

Κατεβάστε το ΦΕΚ για τη ΚΥΑ των οχημάτων που είναι χαρακτηρισμένα με το προηγούμενο θεσμικό πλάισιο  FEK 4948 31122019