Έκδοση και Αντικατάσταση Ιστορικών Πινακίδων2018-08-01T16:33:30+00:00

Έκδοση και αντικατάσταση ιστορικών πινακίδων


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. μετά τη συνεδρίασή του στις 2/2/2015 έλαβε ομόφωνα την απόφαση όπως αντικατασταθούν όλες οι παλιές πινακίδες Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α όλων των αυτοκινήτων με νέου τύπου και με τον ίδιο αριθμό. Παράλληλα, χωρίς χρέωση, θα εκδίδεται και νέο Πιστοποιητικό Καταχώρησης Οχήματος.

Το κόστος της ενέργειας αυτής είναι 10€ για κάθε ζεύγος πινακίδων νέου τύπου και είναι υποχρεωτική για όλους τους κατόχους αυτοκινήτων με πινακίδες Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ παλαιού τύπου. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Οκτωβρίου 2015.

Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής όσα αυτοκίνητα φέρουν παλαιού τύπου πινακίδες δεν θα ασφαλίζονται και η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες. Παράλληλα, η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. ως έχει υποχρέωση από τον νόμο, θα ενημερώσει όλες τις αρμόδιες αρχές καθώς και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών για την καθιέρωση των πινακίδων νέου τύπου από 1/11/2015.