Κυκλοφορία οχημάτων με ιστορικές πινακίδες

Δημοσιεύτηκε η πολυανάμενη νέα ΚΥΑ περί χαρακτηρισμού και κυκλοφορίας των ιστορικών οχημάτων.

Με λίγα λόγια:

  1. Όλα τα ήδη χαρακτηρισμένα Ιστ. Οχήματα, διατηρούν τον χαρακτηρισμό τους! Δεν απαιτείται κανένας επανέλεγχος.
  2. Για την κυκλοφορία και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις χρειάζεται απλά ένα πιστοποιητικό, π.χ. κάρτα FIVA ή κάρτα FIA, που θεωρείται “ενάριθμο χαρακτηριστικό γνώρισμα”.
  3. Μπορούμε να επισκεπτόμαστε, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τα συνεργεία οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα εντός της περιφεριακής ενότητας που διαμένουμε, καθώς και εντός της γειτονικής μας περιφεριακής ενότητας. Η μετάβαση απο και προς το συνεργείο μπορεί να αποδεικνύεται με οποιοδήπτε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεφωνικό ραντεβού ή τιμολόγιο).
  4. Μπορούμε να κυκλοφορούμε τα ιστορικά οχήματα μας κάθε Κυριακή, εντός της οικείας περιφεριακής ενότητας που διαμένουμε χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

Κατεβάστε το ΦΕΚ για τη νέα ΚΥΑ απο τον σύνδεσμο FEK 4948 31122019