Λόγω της αναστολής της απαγόρευσης κυκλοφορίας των ιστορικών οχημάτων και των βουλευτικών εκλογών, ο ΣΙΣΑ τροποποιεί το πρόγραμμα του ως εξής:

22-23/6/2019 ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΣΙΣΑ “CLASSIC ACROPOLIS 2Oth ANNIVERSARY”

8/9/2019 RALLY SPRINT ΒΟΥΛΑΣ “ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΣ ΛΑΓΟΣ 2019”