ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ: ANASTOLI KYA EVS 31122019

Ενημερώνουμε τα μέλη μας και τους φίλους μας ότι το Υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο, όπου αναστέλλει εκ νέου έως 31/12/2019 τη σύσταση της επιτροπής επανέλεγχου ιστορικών οχημάτων (για οχήματα μετά το 1970) και επιτρέπει την κυκλοφορία τους βάσει ΚΥΑ 94748-4130, δηλαδή κάθε 2η και 4η Κυριακή κάθε μήνα (πχ για βόλτα ή για χιλιόμετρα συντήρησης).

Επι πλέον δίνει τη δυνατότητα μετάβασης από και προς το συνεργείο (βάσει ΚΥΑ 94748-4130) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διευκρινίζεται ότι λόγω της δοθείσας αναστολής ΔΕΝ απαιτούνται βάσει ΚΥΑ για την κυκλοφορία των οχημάτων Βεβαιώσεις Χαρακτηρισμού (ΒΧ) και Πιστοποιητικά Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος (ΠΚΙΟ).

Υπενθυμίζουμε ότι για οποιαδήποτε μετακίνηση απαιτείται εν ενεργεία ασφαλιστήριο συμβόλαιο!