ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΑ LINK ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ PDF

ΑΙΤΗΣΗ ΠΚΙΟ ΕΛΠΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΚΙΟ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΚΙΟ

(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ)

Η πλειοψηφία των μελών του ΣΙΣΑ που διαθέτουν ιστορικές πινακίδες, τις έχει εκδόσει απο την ΕΟΦΙΛΠΑ ή την ΕΛΠΑ (ΙΟ). Το παρόν έγγραφο αποτελεί μία προσπάθεια επεξήγησης με απλά λόγια για το τι ισχύει ώστε τα μέλη μας να μπορέσουν να εκδόσουν ΠΚΙΟ βάσει των εγκυκλίων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και να μπορούν να παίρνουν μέρος σε εκδηλώσεις & να κυκλοφορούν βάσει της 94748-4130/25-2-2019 ΚΥΑ . Οι οδηγίες αυτές δεν αφορούν μοτοσυκλέτες, καθότι ο σύλογος μας ασχολείται μόνο με αυτοκίνητα.

 

Περίπτωση Α. Αυτοκίνητο ταξινόμησης έως και το 1969 με κάρτα FIVA και πινακίδες ΕΟΦΙΛΠΑ:

Πρέπει να εκδοθεί Βεβαίωση Χαρακτηρισμού (ΒΧ) απο την ΕΟΦΙΛΠΑ 20€ και μετά να εκδοθεί ΠΚΙΟ από οποιονδήποτε φορέα δηλ. ΕΛΠΑ 5€, ΕΟΟΕ 5€, ΕΟΦΙΛΠΑ 40€ ή ΟΜΑΕ 40-50€

Περίπτωση Β. Αυτοκίνητο ταξινόμησης έως και το 1969 με κάρτα FIA και πινακίδες ΕΛΠΑ:

Πρέπει να εκδοθεί Βεβαίωση Χαρακτηρισμού (ΒΧ) απο την ΕΛΠΑ 5€ και μετά να εκδοθεί ΠΚΙΟ από οποιονδήποτε φορέα δηλ. ΕΛΠΑ 5€, ΕΟΟΕ 5€, ΕΟΦΙΛΠΑ 40€ ή ΟΜΑΕ 40-50€

Περίπτωση Γ. Αυτοκίνητο ταξινόμησης μετά το 1970 με κάρτα FIVA και πινακίδες ΕΟΦΙΛΠΑ:

Για όσο ισχύει η αναστολή του άρθρου 4 παρ. 2 της 94748-4130/25-2-2019 ΚΥΑ και σύμφωνα με την Διευκρινιστική Εγκύκλιο της 24/9/2019 του ΥΥ&Μ ΔΕΝ χρειάζεται να επανεκδώσει ΒΧ ο αρχικός φορέας που είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν. Οπότε απαιτείται σε αυτήν τη φάση προμήθεια μόνο ΠΚΙΟ από οποιονδήποτε φορέα της επιλογής σας δηλ. ΕΛΠΑ 5€, ΕΟΟΕ 5€, ΕΟΦΙΛΠΑ 40€ ή ΟΜΑΕ 40-50€

Περίπτωση Δ. Αυτοκίνητο ταξινόμησης μετά το 1970 με κάρτα FIA και πινακίδες ΕΛΠΑ:

Για όσο ισχύει η αναστολή του άρθρου 4 παρ. 2 της 94748-4130/25-2-2019 ΚΥΑ και σύμφωνα με την Διευκρινιστική Εγκύκλιο της 24/9/2019 του ΥΥ&Μ ΔΕΝ χρειάζεται να επανεκδώσει ΒΧ ο αρχικός φορέας που είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν. Οπότε απαιτείται σε αυτήν τη φάση προμήθεια μόνο ΠΚΙΟ από οποιονδήποτε φορέα της επιλογής σας δηλ. ΕΛΠΑ 5€, ΕΟΟΕ 5€, ΕΟΦΙΛΠΑ 40€ ή ΟΜΑΕ 40-50€

 

Βάσει του άρθρου 3 της 94748-4130/25-2-2019 ΚΥΑ για την κυκλοφορία και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις απαιτείται ΜΟΝΟ το ΠΚΙΟ.

Παρακαλούνται τα μέλη μας να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Συλλόγου Δευτέρα έως Πέμπτη 6μμ-9μμ για την παροχή πληροφοριών & διευκρινήσεων και την προμήθεια των απαραίτητων αιτήσεων.