ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ TSD RALLY 2019

TSD SS1 FYLI 1A

TSD SS1 FYLI 1C

TSD SS1 FYLI 1D

TSD SS2 DAFNI 2A

TSD SS2 DAFNI 2B

TSD SS3 DAFNI II

TSD SS4 PSATHA 4A

TSD SS4 PSATHA 4B

TSD SS4 PSATHA 4C

TSD SS5 AG.IOANNIS 5A

TSD SS5 AG.IOANNIS 5B

TSD SS5 AG.IOANNIS 5C

TSD SS6 AG.IOANNIS II

TSD SS7 SHINOS 7A

TSD SS7 SHINOS 7B

TSD SS7 SHINOS 7C

TSD SS8 PISSIA 8A

TSD SS8 PISSIA 8B

TSD SS8 PISSIA 8C

TSD SS9 LOUMPA 9B

TSD SS10 LOUMPA II

TSD SS11 PSATHA 11Α

TSD SS12 PSATHA III

TSD SS13 OS.MELETIOS 13A

TSD SS13 OS.MELETIOS 13B

TSD SS14 OS.MELETIOS II

GENERAL CLASSIFICATION TSD 2019

CATEGORIES TSD 2019

LOW HIGH SPEED TSD 2019