Δημοσιεύτηκε η πολυανάμενη νέα ΚΥΑ περί χαρακτηρισμού και κυκλοφορίας των ιστορικών οχημάτων. Με λίγα λόγια:
    1. Όλα τα ήδη χαρακτηρισμένα Ιστ. Οχήματα, διατηρούν τον χαρακτηρισμό τους! Δεν απαιτείται κανένας επανέλεγχος.
    2. Για την κυκλοφορία και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις χρειάζεται μόνο ένα “ενάριθμο” που χορηγείται απο οιονδήποτε φορέα ιστ. οχημάτων της επιλογής του εκάστοτε ιδιοκτήτη. Για τα νέα ενάριθμα θα ζητηθούν διευκρινήσεις και σας ενημερώσουμε έγκαιρα και άμεσα.
    3. Καταργούνται οι διετείς επαναπιστοποιήσεις και θεωρούμε ότι τα ήδη εκδοθέντα ΠΚΙΟ ενέχουν θέση του εν λόγω εναρίθμου γνωρίσματος, διότι φέρουν τους ήδη εγκεκριμένους κλειδαρίθμους.
    4. Μπορούμε να επισκεπτόμαστε τα συνεργεία οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα εντός της οικίας και όμορης περιφεριακής ενότητας που διαμένουμε χωρίς καμία άλλη διατύπωση. Η μετάβαση απο και προς μπορεί να αποδεικνύεται με οποιοδήπτε πρόσφορο μέσο
    5. Μπορούμε να κυκλοφορούμε τα ιστ. οχήματα μας κάθε Κυριακή, εντός της οικείας περιφεριακής ενότητας που διαμένουμε χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

Κατεβάστε το νέο ΦΕΚ απο τον σύνδεσμο FEK 4948 31122019