ΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ REGULARITY

GENERAL CLASSIFICATION 24 HOURS GREECE 2020

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ REGULARITY

CATEGORIES 24 HOURS GREECE 2020

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ TOURING TROPHY

TOURING TROPHY 24 HOURS GREECE 2020

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 23ου ΡΑΛΛΥ 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

SEE THE RESULTS OF THE 23rd RALLY 24 HOURS GREECE AT FOLLOWING LINKS

 

REGULARITY http://map.anube.es/2659

 

TOURING TROPHY http://map.anube.es/2658