ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TOURING CLASSIQUE (PDF)

Ο ΣΙΣΑ σεβόμενος το παλαιό κλασσικό αυτοκίνητο και τα πληρώματα που θέλουν να ακολουθούν τους αγώνες μας «για τη χαρά της συμμετοχής», θεσπίζει μία νέα υποκατηγορία με την ονομασία “Touring Classique”.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μοντέλα αυτοκινήτων τα οποία κατασκευάζονταν έως 31/12/1980. Γίνεται διευκρίνηση, ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αυτοκίνητα κατασκευής μετά την 1/1/1981, εφόσον το συγκεκριμένο μοντέλο κατασκευαζόταν χωρίς περαιτέρω αλλαγές πριν τις 31/12/1980.

Παράδειγμα: Η Alfa Romeo Spider κατασκευαζόταν από το 1966 έως το 1993.

Η Σειρά 1 της Alfa Romeo Spider γίνεται δεκτή.

Η Σειρά 2 της Alfa Romeo Spider κατασκευαζόταν από το 1970 έως το 1982, οπότε γίνεται δεκτή.

Οι Σειρές 3 (1983-1990) & 4 (1990-1993) της Alfa Romeo Spider δεν γίνονται δεκτές σε αυτήν την κατηγορία, γίνονται όμως δεκτές στην κατηγορία Touring Trophy.

Τα αυτοκίνητα αυτά δεν πρέπει να έχουν «αγωνιστικές» και «εκτός εποχής» μετατροπές και να βρίσκονται όσο πιο κοντά γίνεται στη γνήσια εργοστασιακή κατάσταση τους. Η Οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει χωρίς εξηγήσεις μία συμμετοχή που κατα την κρίση της δεν πληρεί τις απαραίτητες προυποθέσεις αυτής της κατηγορίας.

Επιτρέπονται τα πρόσθετα συνδεδεμένα όργανα μέτρησης της απόστασης με αναλογικές οθόνες, ενώ απαγορεύονται δια ποινής αποκλεισμού τα πρόσθετα συνδεδεμένα όργανα με ψηφιακές οθόνες. Επιτρέπονται τα πρόσθετα μη συνδεδεμένα όργανα μέτρησης της απόστασης με ψηφιακές οθόνες, εφόσον αφαιρούνται κατά την διάρκεια της εκκίνησης, των ανασυγκροτήσεων και μετά τον τερματισμό, ώστε να μην αλλοιώνεται η εμφάνιση του εσωτερικού του αυτοκινήτου (1η παράβαση: Προειδοποίηση). 2η παράβαση: Αποκλεισμός).

Τα πληρώματα θα διαγωνίζονται με χαμηλότερη Μέση Ωριαία Ταχύτητα, ενδέχεται να ακολουθήσουν εναλλακτικές διαδρομές και θα έχουν μόνο μία ειδική διαδρομή ανά σκέλος με ελάχιστες χρονομετρήσεις, χωρίς όμως να στερούνται την ευκολία της δορυφορικής χρονομέτρησης και την ασφάλεια του GPS tracking. Κατ εξαίρεση, σε πολύ μακριά σκέλη ενδέχεται να υπάρξει και 2η ειδική διαδρομή ανά σκέλος.

Οι αγώνες του ΣΙΣΑ του 2022 που περιέχουν την κατηγορία Touring Classique είναι:

  1. Γύρος Αττικής
  2. Classic Rally “Acropolis Legends”
  3. Ράλλυ Σύρου – Ερμούπολης
  4. Pindos Historic Rally
  5. Ράλλυ Σαλαμίνας
  6. 24 Ώρες Ελλάδα

Έπαθλα θα απονέμονται στα 3 πρώτα πληρώματα της κατάταξης της κατηγορίας αυτής.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται το παλαιότερο αυτοκίνητο. Σε περίπτωση δεύτερης ισοβαθμίας προηγείται το αυτοκίνητο με το μικρότερο κυβισμό.