Αναρτούμε το νέο ΦΕΚ σχετικά με το ΚΤΕΟ για τα Ιστορικά Οχήματα, το οποίο θα αρχίσει να ισχύει μαζί με την έναρξη του νέου νόμου, δηλαδή όχι πριν τις 5/5/2023.

ΦΕΚ 6029_ 28-11-2022 ΚΤΕΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ