ΣΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2023

Ο ΣΙΣΑ προκηρύσσει το Πρωτάθλημα 2023 και τα έπαθλα Youngtimer Trophy και Touring Trophy 2023 για οδηγούς & συνοδηγούς.

 1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΙΣΑ 2023

1.1.  Οι συμμετέχοντες στην κατηγορία REGULARITY μπορούν να καταταγούν και να βαθμολογηθούν εφόσον τερματίσουν στις 15 πρώτες θέσεις.

Στο Πρωτάθλημα ΣΙΣΑ 2023 προσμετρούν οι ακόλουθοι 6 αγώνες:

 1. 30ος Γύρος Αττικής (3 Μαρτίου) –   Συντελεστής 1.5
 2. Classic Legends Rally (1-2 Απριλίου) – Συντελεστής 3
 3. Ραλλυ Σύρου (5-7 Μαΐου) –   Συντελεστής 1
 4. Ραλλυ Σαλαμίνας (17 Σεπτέμβριου) – Συντελεστής 1
 5. 24 Ώρες Ελλάδα (21-22 Οκτωβρίου) – Συντελεστής 3
 6. Grand Prix (3 Δεκεμβρίου)–   Συντελεστής 1

1.3.  Οι βαθμοί ανά θέση είναι:

1ος 15,   2ος 14,   3ος 13,   4ος 12,   5ος 11,   6ος 10,   7ος 9,   8ος 8,

9ος 7,  10ος 6,  11ος 5,   12ος 4,   13ος 3,   14ος 2,   15ος 1

Η εκάστοτε βαθμολογία θα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή του αγώνα.

1.4. Στο τέλος του πρωταθλήματος έπαθλα απονέμονται στους 6 (έξη) πρώτους.

2.TOURING TROPHY 2023

2.1.  Οι συμμετέχοντες στην κατηγορία TOURING μπορούν να καταταγούν και να βαθμολογηθούν εφόσον τερματίσουν στις 6 πρώτες θέσεις.

2.2. Στο Touring Trophy 2023 εντάσσονται  οι ακόλουθοι 8 αγώνες και προσμετρούν οι 6 καλύτερες επιδόσεις:

 1. 30ος Γύρος Αττικής (3 Μαρτίου)  –   Συντελεστής 1.5
 2. Classic Legends Rally (1 Απριλίου) –   Συντελεστής 1.5
 3. Classic Legends Rally (2 Απριλίου) –   Συντελεστής 1.5
 4. Pindos Historic Rally (25-28 Μαΐου) –  Συντελεστής 3
 5. Ραλλυ Σύρου (16-18 Ιουνίου)  –   Συντελεστής 1
 6. Ραλλυ Σαλαμίνας (17 Σεπτέμβριου) –   Συντελεστής 1
 7. 24 Ώρες Ελλάδα (21 Οκτωβρίου) * – Συντελεστής 1.5
 8. 24 Ώρες Ελλάδα (22 Οκτωβρίου) – Συντελεστής 1.5

(* Έπαθλο «12 Ώρες Ελλάδα»)

2.3.  Οι βαθμοί ανά θέση είναι:

1ος 6,   2ος 5,   3ος 4,   4ος 3,   5ος 2,   6ος 1

2.4.  Στο τέλος του πρωταθλήματος έπαθλα απονέμονται στους 3 (τρεις) πρώτους.

3.ΥOUNGTIMER  TROPHY 2023

3.1.  Οι συμμετέχοντες στην κατηγορία YOUNGTIMER μπορούν να καταταγούν και να βαθμολογηθούν εφόσον τερματίσουν στις 6 πρώτες θέσεις.

3.2. Στο Youngtimer Trophy 2023 εντάσσονται  οι ακόλουθοι 7 αγώνες και προσμετρούν οι 6 καλύτερες επιδόσεις:

 1. 30ος Γύρος Αττικής (3 Μαρτίου)  –   Συντελεστής 1.5
 2. Classic Legends Rally –   Συντελεστής 3
 3. Pindos Historic Rally (25-28 Μαΐου) – Συντελεστής 3
 4. Ραλλυ Σύρου (16-18 Ιουνίου)  –   Συντελεστής 1
 5. Ραλλυ Σαλαμίνας (17 Σεπτέμβριου) – Συντελεστής 1
 6. 24 Ώρες Ελλάδα (21 Οκτωβρίου) –  Συντελεστής 3
 7. Grand Prix (3 Δεκεμβρίου)–   Συντελεστής 1

3.3.  Οι βαθμοί ανά θέση είναι:

1ος 6,   2ος 5,   3ος 4,   4ος 3,   5ος 2,   6ος 1

3.4.  Στο τέλος του πρωταθλήματος έπαθλα απονέμονται στους 3 (τρεις) πρώτους.

 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εντός του αγώνα, μετρά ο κανονισμός του αγώνα. Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες υπάρχουν στους ειδικούς κανονισμούς του κάθε αγώνα.
 2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο Πρωτάθλημα ή στο εκάστοτε έπαθλο μετρούν:

α) οι νίκες β) οι τερματισμοί σε βάθρο (podium) και γ) ο αριθμός των βαθμολογημένων συμμετοχών.