ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ RMT 2023

REGULARITY MASTERS TROPHY 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΘΛΟΥ

Το Argolis Classic Car Club, η Regularity Master και ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων προκηρύσουν για το έτος 2023 το έπαθλο Regularity Masters Trophy 2023 που αποτελείται από τους εξής 5 αγώνες:

  1. Moreas Winter Trial – AC3, 14-15 Ιανουαρίου 2023, συνετελεστής 2,0
  2. Classic Legends Rally – ΣΙΣΑ, 1 – 2 Απριλίου 2023, συντελεστής 2,0
  3. Pindos Historic Rally – ΣΙΣΑ, 25-28 Μαίου 2023, συντελεστής 3,0
  4. 24 Ώρες Ελλάδα – ΣΙΣΑ, 21-22 Οκτωβρίου 2023, συντελεστής 2,5 *
  5. Ράλλυ Δαναών – AC3, 11-12 Νοεμβρίου 2023, συντελεστής 2,0
* Για την κατηγορία Touring θα προσμετρά η κατάταξη του επάθλου “12 Ώρες Ελλάδα”, με συντελεστή 1,5

Οι νικητές του REGULARITY MASTERS TROPHY 2023 θα προκύψουν από τους ως άνω 5 αγώνες Regularity, που προβλέπεται να διοργανωθούν εντός του 2023. Θα υπάρξει ξεχωριστή αθλοθέτηση για όσους συμμετέχουν στην κατηγορία Regularity και για όσους συμμετέχουν στις κατηγορίες Touring & Youngtimer.

  • Συμμετοχή:

Για τη συμμετοχή στο έπαθλο δεν απαιτείται κάποια διαδικασία, παρά μόνο η συμμετοχή σε κάποιον από τους αγώνες του επάθλου.

Ολοι οι κατατασσόμενοι στις 10 πρώτες θέσης της κατάταξης Regularity ή στις 6 πρώτες θέσης της κατάταξης Touring & Youngtimer του καθενός εκ των πέντε αγώνων, βαθμολογούνται αυτόματα στο REGULARITY MASTERS TROPHY 2023.

Προκειμένου να προσμετρήσει κάποιος στην τελική κατάταξη του επάθλου,  REGULARITY MASTERS TROPHY 2023, θα πρέπει να έχει εκκινήσει σε τουλάχιστον δύο (2) από τους αγώνες του επάθλου (στην ίδια κατηγορία και στον ίδιο ρόλο, οδηγού ή συνοδηγού), ασχέτως κατάταξης ή τερματισμού και σε τουλάχιστον από έναν (1) αγώνα του AC3 και του ΣΙΣΑ.

.Βαθμολογία:

Οι δέκα (10) πρώτοι της γενικής κατάταξης Regularity του κάθε αγώνα θα βαθμολογούνται με την ακόλουθη βαθμολογία:

1ος:  15 βαθμοί,

2ος:  12 βαθμοί,

3ος:  10 βαθμοί,

4ος:    8 βαθμοί,

5ος:    6 βαθμοί,

6ος:    5 βαθμοί,

7ος:    4 βαθμοί,

8ος:    3 βαθμοί,

9ος:    2 βαθμοί,

10ος:  1 βαθμό.

Οι έξη (6) πρώτοι της κατάταξης Touring & Youngtimer του κάθε αγώνα θα βαθμολογούνται με την ακόλουθη βαθμολογία:

1ος:  6 βαθμοί,

2ος:  5 βαθμοί,

3ος:  4 βαθμοί,

4ος:  3 βαθμοί,

5ος:  2 βαθμοί,

6ος:  1 βαθμοί,

Η εκάστοτε βαθμολογία θα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή του αγώνα.

Οι νικητές του επάθλου θα προκύψουν από το άθροισμα των τεσσάρων (4) καλύτερων σταθμισμένων βαθμολογιών του κάθε συμμετέχοντα.

Θα υπάρχει ξεχωριστή βαθμολογία για οδηγούς και συνοδηγούς, ώστε να μήν είναι απαραίτητο ο συνδιασμός των πληρωμάτων να είναι ο ίδιος σε όλους τους αγώνες του επάθλου.

  • Νικητές:

Έπαθλα και δώρα θα απονεμηθούν στους έξι (6) πρώτους οδηγούς και έξι (6) πρώτους συνοδηγούς της κατηγορίας Regularity, στους τρεις (3) πρώτους οδηγούς και τρείς (3) πρώτους συνοδηγούς της κατηγορίας Touring και στους τρεις (3) πρώτους οδηγούς και τρείς (3) πρώτους συνοδηγούς της κατηγορίας Youngtimer, όπως αυτοί θα προκύψουν από την τελική βαθμολογία του επάθλου. (Τα έπαθλα – δώρα, θα ανακοινωθούν προ της εκτέλεσης του πρώτου αγώνα που προσμετρά στο έπαθλο)

  • Ακύρωση – αντικατάσταση αγώνων.

Η οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα όπως αντικαταστήσει κάποιον από τους αγώνες του επάθλου, στην περίπτωση που αυτός ακυρωθεί ή αναβληθεί.

Σε περίπτωση αναβολής εντός του ιδίου έτους θα προσμετρήσει κανονικά ο ίδιος αγώνας στις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης, δύναται να αντικατασταθεί από άλλον αγώνα είτε της ίδιας είτε άλλης λέσχης, ή απλώς να αφαιρεθεί από το έπαθλο.

Σε περίπτωση αντικατάστασης αγώνα από άλλον αγώνα, αυτό θα γνωστοποιείται τουλάχιστον 2 μήνες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής του νέου αγώνα.