Αγαπητοί φίλοι του ΣΙΣΑ.

Θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να σας ενημερώσουμε σχετικά με την έναρξη του νέου νόμου 4850/05.11.2021 για τα Ιστορικά Οχήματα.

Ο νόμος 4850/05.11.2021 τέθηκε σε εφαρμογή στις 3/4/2023 με το άρθρο 100 του Νόμου 5039/2023 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 83-Α-03.04.2023.

Με τη χθεσινή ψήφιση (11/4/2023) της τροπολογίας 1723/189-11.04.2023 τακτοποιήθηκε το θέμα  του χρονικού περιθωρίου της μετάβασης από τις ιστορικές πινακίδες άλλων φορέων (ΕΟΦΙΛΠΑ, ΟΜΑΕ, ΕΛΠΑ, ΕΟΟΕ, ΑΜΟΤΟΕ) που διέπονται από την ΚΥΑ 82350-3809-24.12.2019 (ΦΕΚ 4948-31.12.2019) στις κρατικές ιστορικές πινακίδες του Ν. 4850/5.11.21, που θα εκδίδουν πλέον οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών. Το άρθρο 11 παρατείνει την ισχύ της ΚΥΑ 82350-3809-24.12.2019  (ΦΕΚ 4948-31.12.2019)  έως 31/12/2024 ΜΟΝΟΝ ως προς την κυκλοφορία των πινακίδων ΕΟΦΙΛΠΑ, ΟΜΑΕ, ΕΛΠΑ, ΕΟΟΕ, ΑΜΟΤΟΕ. Συγκεκριμένα, τα οχήματα με πινακίδες ΕΟΦΙΛΠΑ, ΟΜΑΕ, ΕΛΠΑ, ΕΟΟΕ, ΑΜΟΤΟΕ μπορούν να κυκλοφορούν ΕΩΣ 31/12/2024  α) κατά τις εργάσιμες μέρες & ώρες για δικαιολογημένο συνεργείο εντός οικείας & όμορης Περιφερειακής Ενότητας, β) κάθε Κυριακή εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και γ) για αδειοδοτημένες εκδηλώσεις λεσχών (ανά την περιφέρεια & το εξωτερικό).

Το ίδιο άρθρο (11)  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ  τη χορήγηση νέων πινακίδων από ΕΟΦΙΛΠΑ, ΟΜΑΕ, ΕΛΠΑ, ΕΟΟΕ & ΑΜΟΤΟΕ.  Νέες πινακίδες θα χορηγούνται πλέον ΜΟΝΟΝ από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών, αφού τα οχήματα έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί από την ΕΟΦΙΛΠΑ ή την ΟΜΑΕ ή την ΑΜΟΤΟΕ.  Ενημερώνουμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή (12/4/2023 & ώρα 18:00) οι αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης αδειών & πινακίδων του Υπουργείου Μεταφορών δηλώνουν ότι δεν έχουν ενημερωθεί. Οι τρείς φορείς που έχουν δικαίωμα πιστοποίησης ορίζονται σαφώς από την Υπουργική Απόφαση 341900 που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 5729-09.11.2022, που ορίζει και την διαδικασία διαγραφής & χορήγησης ιστορικών πινακίδων. Η διαδικασία για το ΚΤΕΟ Ιστορικών Οχημάτων ορίζεται στην  Υπουργική Απόφαση 358999 που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 6029/28.11.2022.

Δείτε ΕΔΩ το Νόμο 4850 στο ΦΕΚ208/05.11.2021  (Νέος νόμος ιστορικών οχημάτων)

Δείτε ΕΔΩ το Ν.5039/2023 στο ΦΕΚ83-Α-03.04.2023 (‘Εναρξη Νέου Νόμου)

Δείτε ΕΔΩ την Τροπολογία 1723/189-11.04.2023 (παράταση κυκλοφορίας παλαιών πινακίδων)

Δείτε ΕΔΩ την Υπουργική Απόφαση 341900/2022 στο ΦΕΚ5729-09.11.2022 (Αρμόδιοι φορείς πιστοποίησης, διαδικασία διαγραφής & χορήγησης ιστορικών πινακίδων)

Δείτε ΕΔΩ την Υπουργική Απόφαση 358999/2022 στο ΦΕΚ 6029/28.11.2022 (ΚΤΕΟ Ιστ.Οχημάτων)

Δείτε ΕΔΩ την ΚΥΑ 82350-3809-24.12.2019 στο ΦΕΚ4948-31.12.2019 (ΚΥΑ παλαιών ιστ. πινακίδες)

Ν. 4850 ΦΕΚ 208 5.11.2021 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Ν.5039 ΦΕΚ-83-Α- 03042023

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 1723-189-11042023

YA 341900-ΦΕΚ 5729-09112022

ΥΑ 358999- ΦΕΚ6029-28.11.2022

KYA 82350-3809 ΦΕΚ 4948 31122019