Ο ΣΙΣΑ προσκαλεί τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του σε τακτική γενική συνέλευση, που θα γίνει την Πέμπτη 27/4/2023 και ώρα 19:00 στο εντευκτήριο του ΣΙΣΑ, Αντιόπης 2, Αγ. Δημήτριος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:30 Προσέλευση στο εντευκτήριο του ΣΙΣΑ, Αντιόπης 2, Αγ. Δημήτριος

19:00 Έναρξη Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
  2. Απολογισμός Πεπραγμένων 2022
  3. Οικονομικός Απολογισμός 2022 & Προϋπολογισμός 2023
  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2022
  5. Ψηφοφορία απαλλαγής ΔΣ
  6. Ψηφοφορία για έγκριση Προϋπολογισμού 2023
  7. Ενημέρωση σχετικά με Νόμο 4850/2021
  8. Διάφορα θέματα προς συζήτηση

21:30 Πέρας Γενικής Συνέλευσης