11 Μαρτίου 2024 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ 2024
ΑΝΤΙΟΠΗΣ 2, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΣΙΣΑ

11/3/2024 18:30 Προσέλευση στο εντευκτήριο του ΣΙΣΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
19:00 Έναρξη Γενικής Συνέλευσης
1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
2. Σύσταση Εφορευτικής Επιτροπής
3. Απολογισμός Πεπραγμένων 2023
4. Οικονομικός Απολογισμός 2023 & Προϋπολογισμός 2024
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2023
6. Ψηφοφορία απαλλαγής ΔΣ
7. Ψηφοφορία για έγκριση Προϋπολογισμού 2024
8. Διάφορα θέματα προς συζήτηση
9. Παρουσιάση υποψηφίων για ΔΣ & Εξελεγκτική Επιτροπή
10. Διενέργεια εκλογών για ΔΣ & Εξελεγκτική Επιτροπή
11. Καταμέτρηση ψήφων & ανακοίνωση αποτελεσμάτων Εκλογών 2024
22:00 Πέρας Γενικής Συνέλευσης