ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Δημοσιεύτηκε η πολυανάμενη νέα ΚΥΑ περί χαρακτηρισμού και κυκλοφορίας των ιστορικών οχημάτων. Με λίγα λόγια: Όλα τα ήδη χαρακτηρισμένα Ιστ. Οχήματα, διατηρούν