Φόρτωση Εκδηλώσεις

24 HOURS GREECE 2021 TEASER PROMO VIDEO (press on link to watch)

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ 2021

INFORMATION BULLETIN 24 HOURS GREECE 2021

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ 2021 (GRE)

REGULATION 24 HOURS GREECE 2021 (ENG)

ENTRY FORM 24 HOURS GREECE 2021 (Δήλωση Συμμετοχής PDF)

ENTRY FORM 24 HOURS GREECE 2021 (Δήλωση Συμμετοχής DOC)

BULLETIN No 1 24 HOURS GREECE 2021

BULLETIN No 2 24 HOURS GREECE 2021

BULLETIN No 3 24 HOURS GREECE 2021

ENTRY LIST 24 HOURS GREECE 2021  (λίστα συμμετεχόντων – αυτή δεν είναι η λίστα εκκίνησης)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ 2021

PROGRAM 24 HOURS GREECE 2021

24 HOURS GREECE 2021 TRIPMETER CALIBRATION

ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ 2021

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ 13102021

START LIST 24 HOURS GREECE 2021 (λίστα εκκίνησης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ 2021 (Allianz σφραγισμένο ασφαλιστήριο)

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΓΩΝΑ FERST

SS SAMPLE 1 GRE (Δείγμα 1 εκφώνησης Ειδικής Διαδρομής)

SS SAMPLE 2 GRE  (Δείγμα 2 Εκφώνησης Ειδικής Διαδρομής)

SS SAMPLE 3 GRE  (Δείγμα 3 Εκφώνησης Ειδικής Διαδρομής)

SS SAMPLE ENG (Sample of Special Stage)

HALKIDA ACCESS TO START  (Χαλκίδα Πρόσβαση στην Αφετηρία)

ROAD BOOK 24 HOURS GREECE 2021 (Βιβλίο Διαδρομής)

ROAD BOOK CORRECTIONS PAGES 29 AND 46 (Διορθώσεις RB σελ 29 & 56)

24HOURS GREECE 2021 BROCHURE

DECISION OF RALLY COURT 17102021 (απόφαση αγωνιδικείου)

ΤΕΛΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ 2021

 

 

Share This Post, Choose Your Platform!