Φόρτωση Εκδηλώσεις

Πατήστε πάνω στους χάρτες για μεγέθυνση – Press on maps to enlarge

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 24092023 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ 2023

INFORMATION BULLETIN 24 HOURS GREECE 2023

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ 2023

REGULATION 24 HOURS GREECE RALLY 2023

ENTRY FORM 24 HOURS GREECE 2023 (δήλωση συμμετοχής pdf)

ENTRY FORM 24 HOURS GREECE 2023 (δήλωση συμμετοχής doc)

WINNERS 24HGR 1998-2022 (οι νικητές του 24 Ώρες Ελλάδα 1998 – 2022)

BULLETIN No1 24HGR2023 (μεταφορά επικέντρου στη Λαμία)

BULLETIN No2 24HGR2023 extension for discounted entries (παράταση εκπτωτικών συμμετοχών)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 24092023 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ 2023

Allowed markings – Επιτρεπτές σημάνσεις

Allowed lights – Επιτρεπτά φώτα

PROGRAM 24 HOURS GREECE 2023 (Πρόγραμμα αγώνα)

ENTRY LIST 24HGR2023 (provisional entry list – προσωρινή λίστα συμμετεχόντων)

START LIST 24HGR2023 (λίστα εκκίνησης)

TRIPMETER CALIBRATION 24HGR2023 (ρύθμιση οδομέτρου στη Χαλκίδα)

Bulletin No3 24HGR2023 – Sportity App (password for Sportity App)

ORGANIZING COMMITTEE 24HGR2023 (Οργανωτική Επιτροπή)

INSURANCE LIST ALLIANZ 24HGR2023 (ασφάλεια αγώνα)

PERMIT 24HGR2023 (άδεια αγώνα)

ROADBOOK 24HGR2023

CORRECTION LEG1 BOX31 RB24HGR2023 (Διόρθωση Σκ1 Σχ31)

CORRECTION LEG4 BOX49 RB24HGR2023 (Διόρθωση Σκ4 Σχ49)

CORRECTION LEG1 BOX3 RB24HGR2023 (Διόρθωση Σκ1 Σχ3)

HALKIDA ACCESS TO START ROADBOOK (Οδηγίες πρόσβασης στην εκκίνηση – roadbook)

HALKIDA ACCESS TO START MAP(Οδηγίες πρόσβασης στην εκκίνηση – σχεδιάγραμμα)

General Classification Regularity 24HGR2023

Categories Classification Regularity 24HGR2023

Touring Classification 24HGR2023

ΤΕΛΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ 2023

       

   

 

 

 

 

 

 

 

Share This Post, Choose Your Platform!